Maandag, 23 April 2018

8 Stappe om jou kind se leesvaardigheid te verbeter.

Kinders moet kan lees en verstaan wat hulle lees, aangesien dit die fondasie van skoolonderrig vorm.In ons vorige blog artikel “Byna 80% van Suid-Afrikaanse Graad 4 leerlinge kan nie lees nie”, het ons die problematiese geletterdheidskoers in Suid-Afrika bespreek. Ons moedig jou aan om jou kinders te help met lees. Die voordele van lees is oneindig. Jou kinders se toekoms sal afhang van die vlak van geletterdheid wat hul het. Om te lees moet egter nie vir hul voel soos ’n straf nie. Mary McLeod Bethune het gesê: “Die hele wêreld het vir my oopgegaan toe ek geleer het om te lees.”

Hierdie week wil ons 8 stappe deel om jou kind se leesvaardighede te verbeter.


1. Lees elke dag.

Die eerste stap wat jy kan neem om jou kinders se leesvermoëns te verbeter, is om seker te maak hulle lees elke dag. Dit hoef nie vir ure te wees nie, maar ’n goeie 20 - 30 minute sal hul leesvermoëns aansienlik verbeter. Maak lees-tyd deel van hul skedule, byvoorbeeld vroeg in die oggend wanneer daar nog geen afleiding is nie. Andersins, direk na aandete.

2. Wat moet my kinders lees?

Dit is dikwels ’n verwarrende vraag, want ons weet nie aanvanklik op watter lees- en begripsvlak ons kinders is nie. Daarom moet ons alle vorme van literatuur op die proef stel om te sien watter moeilikheidsgraad hulle kan hanteer, wat geniet hulle om te lees en hoe vinnig kan hulle lees. As jou kinders stadige lesers is, begin dan klein, met kort stukke leesmateriaal – soos ’n artikel uit ’n tydskrif, poësie of ’n blog (net soos hierdie). Later kan jy die volume verhoog deur kortverhale en romans.

3. Kies die regte boek.

Die belangrikste aspek van lees is jou kind se belangstelling in die onderwerp. Natuurlik sal hulle nie vroeë Afrikaanse literatuur wil lees as hulle nie in CJ Langenhoven belangstel nie. As hulle egter ’n sportheld het, laat hulle hul biografie lees, of as hulle belangstel in superhero-films, laat hulle die strokiesprente lees. Moenie jou kinders dwing om iets te lees wat hulle nie geniet nie. Maak hul wêreld oop deur hulle al die verskillende soorte boeke te wys wat beskikbaar is. Dit is belangrik om daarop te let dat die korrekte boek versoenbaar moet wees met hul leesvlak en toepaslik is vir hul ouderdom.

4. Vermeerder geleidelik die boeke se moeilikheidsgraad.

Soms wanneer kinders gedwing word om in die klas te lees, word hulle moedeloos omdat die leesstof te moeilik is of hulle nie belangstel in die onderwerp nie en dan te vroeg opgee. Dit is ons werk as ouers om seker te maak dat ons kinders nie agterraak nie. Vra of hulle die voorgeskrewe boeke in die klas kan lees. As hulle nie kan nie, vind boeke wat net effens makliker is. Wanneer jy raaksien, dat hulle meer vertroud is met die leesmateriaal, verhoog dan die pas en moeilikheidsgraad van die boeke.

5. Leer om te stop.

Dit is belangrik om te weet hoe om te lees, maar dit is selfs belangriker om te verstaan wat jy lees. Andersins is dit net ’n string sinnelose woorde. Leer jou kinders wanneer hulle besig is om te lees om elke paar minute te stop om vrae te vra oor wat hulle nou net gelees het. Dit bevorder begrip van die onderwerp en die storielyn. Kinders moet hulself die volgende vrae vra wanneer hulle lees:

Wat het ek nou net gelees?
Wat is die belangrikste dinge wat in die vorige hoofstuk gebeur het?
Het enigiets my verwar?
Het enigiets my verras?
Is daar dele wat ek nie verstaan het nie?

6. Kontroleer jou koers per minuut en oefen om dit te verbeter.

Die doel is nie altyd om te sien hoe vinnig jou kind kan lees nie. Soos kinders egter ouer word, moet hul totale woorde per minuut proporsioneel verhoog. Doen in die begin van elke kwartaal ’n maklike lees toets. Neem ’n bladsy van ’n boek of artikel en laat jou kind die bladsy lees (nie hardop nie, want dit neem langer om elke woord ten volle uit te spreek). Stel jou stophorlosie vir een minuut en tel dan die aantal woorde wat jou kind in daardie minuut gelees het. Maak seker dat jy vrae oor die teks vra sodat jy weet dat jou kind nie daaroor gejok het nie. Onthou om boek te hou van die hoeveelheid woorde per minuut deur dit in ’n dagboek of joernaal aan te teken. Volgende kwartaal moet jy die toets herhaal. Kyk met hoeveel jou kind se leesvaardighede verbeter het.

7. Versorg jou oë.

Ons visie is een van ons belangrikste sintuie, daarom moet ons ons oë versorg. Weet of jou kind ’n bril benodig of nie, en dat hul lense of kontaklensvoorskrif op datum is. Maak seker dat hulle in beligte plekke lees en dat hulle genoeg voedingstowwe kry om hul oë gesond te hou. Dit sluit voedsel in wat Omega 3, sink, vitamien C en vitamien E bevat.

8. Die appel val nie te ver van die boom af nie.

Die beste wenk om jou kind te help om beter te lees, is om ’n voorbeeld te wees. Lees jy as ouer genoeg? Jou kinders sal meer geneig wees om te lees as hulle sien jy het altyd boeke op jou bedkassie, of dat jy daarvan hou om na ’n tweedehandse boekverkoping te gaan.Bevorder ’n liefde vir lees in jou kinders deur vir hulle in die aande te lees. Vra vir hulle om ook vir jou te lees. As jy en jou tiener dieselfde boeke geniet, vorm dan ’n klein boekklub waar jul oor die boek en die karakters praat. Marilyn Jager Adams, ’n spesialis in kognisie en skoolonderrig, het die volgende gesê: “Om hardop te lees saam met jou kinders is bekend as die enkele belangrikste aktiwiteit om die kennis en vaardighede op te bou wat hulle uiteindelik sal benodig om te leer lees. Wys vir jou kind dat deur te lees wêrelde vir hulle sal oopgaan en dat om ’n boek te lees een van die beste maniere is om te gaan verken en op nuwe avonture te gaan.

Laat ons weet wat jy en jou kinders tans lees. Wat is die vlak van hul leesvaardighede huidig, en hoe moedig jy jou kinders aan om te lees? Ons sal graag ander ouers se stories wil hoor.Maandag, 16 April 2018

Byna 80% van Suid-Afrikaanse Graad 4 leerlinge kan nie lees nie.

Die belangrikheid van lees en hoe om tyd te maak om hierdie vaardigheid te beoefen.
Onlangse bevindings van ’n globale assessering wat deur die Vordering in Internasionale Lees-geletterdheid-Studie (PIRLS) gedoen is, toon dat 78% van Suid-Afrikaanse Graad 4-leerders se lees-geletterdheid vlakke in hul leertaal onder die laagste internasionaal erkende standaard val. Met ander woorde, byna 8 uit 10 Graad 4 leerders kan nie met begrip lees nie. Die mees onlangse kwartaalverslag, PIRLS 2016, wat in 2017 gepubliseer is, het ook aan die lig gebring dat Suid-Afrikaanse leerders die laagste geletterdheidspunt uit die 50 deelnemende lande behaal het. Navorsers van die Universiteit van Pretoria (UP) se Sentrum vir Evaluering en Assessering (SEA) was verantwoordelik vir die data oor lees- en geletterdheidsvlakke van graad 4 en 5 studente in Suid-Afrika. 12 810 Graad 4 leerders is in al 11 tale getoets en 5 000 graad 5 leerders in Afrikaans, Engels en isiZulu. Celeste Combrinck, waarnemende direkteur van die UP SEA sê: “Terwyl minder as die helfte van die leerders wat die toetse in Engels en Afrikaans afgelê het kon lees, kan 80% van diegene wat skoolonderrig ontvang in een van die ander nege amptelike tale glad nie effektief lees nie.” Seuns het swakker gevaar as meisies, met 84% seuns wat nie die laagste maatstaf kon verbysteek nie, vergeleke met 72% van die meisies. Onder al die 50 deelnemende lande is Suid-Afrika se geslagsgaping die tweede grootste naas Saoedi-Arabië.

Baie faktore speel ’n rol in hierdie kommerwekkende statistieke. Dit sluit in, maar is nie beperk tot demografie – bv. woon in afgeleë landelike gebiede of nedersettings, toenemende klasgroottes en minder nuwe onderwysers wat die stelsel betree nie. Baie leerders wat ’n ander taal as Engelssprekend is, versuim om in hul huistaal lees- en skryfvaardighede te bemeester voordat hulle omskakel na Engels aan die einde van graad 3 – en dus sukkel hulle om nuwe materiaal te leer en te begryp aangesien hul basiese geletterdheidsvaardighede ontbreek.

Dit is tragies om te weet dat die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaanse laerskoolleerders nie kan lees nie. Ongeletterdheid moet ’n ernstige kommernis vir die toekomstige ontwikkeling van ons jeug en ons land wees. Celeste Combrinck sê dat: “Om te kan lees is die sleutel tot akademiese en toekomstige sukses. As jy nie kan lees nie, sal jou geleenthede op skool of na skool beperk word. Daarom moet lees op ’n baie jong ouderdom begin.” 

Ons kan probeer om die oorsaak van hierdie probleme te vind en blaam op die demografie, skoolstelsel, onderwysers, ouers, ens. te plaas, maar dit is nie produktief nie en dit verander egter nie die statistieke nie. Ouers moet proaktief wees en alles doen wat hulle moontlik kan om te verseker dat hul kinders leer hoe om te lees. Voordat ons verder gaan en bespreek hoe jy en jou kind die tyd kan vind om hierdie belangrike vaardigheid aan te leer, wil ons die belangrikheid van lees bespreek.

Waarom elke kind moet kan lees:


1. Lees is ’n noodsaaklike vaardigheid om in die samelewing te kan funksioneer.

Om in ons moderne samelewing te kan lees, is nie ’n vereiste nie, maar jy sal nie baie ver kom as jy nie kan lees nie. Daarom moet dit beskou word as ’n verpligte vaardigheid wat elke suksesvolle persoon moet hê. As jy daaraan dink is daar oral teks! Van pad- en waarskuwingstekens tot instruksies oor medikasie of masjinerie. Dit eindig nie eens nie – almal moet rekeninge betaal, mediese vorms of ander dokumentasie op een of ander stadium invul. Hierdie alledaagse aktiwiteite vereis slegs die basiese leesvaardighede, maar wat die meeste geletterde mense as die norm aanvaar, kan ’n groot frustrasie en las wees vir diegene wat nie kan lees nie. 

2. Lees berei kinders voor vir sukses.

Om te leer lees is ’n opeenvolgende proses. Dit beteken dat elke vaardigheid voortbou op die bekwaamheid van vorige vaardighede wat geleer is. Wanneer kinders begin om te leer lees, breek hulle ’n woord in basiese klanke op. Die verskillende klanke wat verband hou met sekere letters sal uiteindelik woorde vorm. Sodra hulle die woorde herken wanneer hulle dit lees, sal hulle die verbintenis tussen daardie woord en bypassende definisie raaksien. Later sal hulle meer woorde herken in ’n sin en die sin kan lees en die betekenis daarvan verstaan. Uiteindelik sal hulle hele teksgedeeltes kan lees en verstaan wanneer hulle sinne verbind. Hierdie prestasie om die opeenvolgende proses te bemeester deur die klanke te bou om woorde te vorm; woorde om ’n sin te vorm en sinne om teksgedeeltes te vorm, sal hul selfvertroue versterk en hulle leer wat hul gedagtes in staat toe is. Hulle sal begin om die waarde van lees te verstaan. Hulle sal ’n aptyt ontwikkel vir meer kennis en hul gedagtes sal dit soos ’n spons absorbeer. Die liefde van leer en die innerlike bevrediging wat dit meebring, sal verseker dat hulle goed op skool presteer en daarna streef om hulself in ander aspekte van hul lewe te verbeter.

3. Lees is noodsaaklik om ’n goed betaalde professionele werk te bekom.

Deur te kan lees, kan jy jou skoolopleiding voltooi en by ’n kollege of universiteit studeer. In die meeste gevalle word lees vereis as deel van die werkverrigting en jy moet kan lees om te kan studeer. Jy kan jou drome volg en jou eie blink toekoms bou as jy ernstig is oor jou skoolonderrig. As jy nie met begrip kan lees nie is jy beperk tot wat jy met jou lewe kan bereik.

4. Lees ontwikkel belangrike taal- en kommunikasievaardighede.

Jong kinders word elke dag aan nuwe woorde blootgestel. Hulle ontdek nuwe woorde wanneer ons met hulle praat, wanneer hulle met hul vriende praat of ons hoor praat met ander en ontdek selfs nuwe woorde oor die radio of televisie. Die woordeskat wat ons gebruik om met kinders te praat, is egter dikwels beperk. Deur boeke aan jong kinders te lees, stel jy hulle bloot aan nog meer nuwe woordeskat en bou ’n meer standvastige basis vir kommunikasie. Boeke bevat dikwels nuwe, ongewone of interessante woorde. Lees leer nie net jong kinders nuwe woorde nie, maar ook hoe taal werk. Lees ontsluit hul kreatiwiteit en ontwaak hul denkprosesse. Lees kan hul begrip van die wêreld en ander mense verbeter; vir hul norms en waardes leer. Hoe meer woorde kinders kan leer, hoe beter sal dit vir hulle in die toekoms wees. Woorde stel ons in staat om ons gedagtes en idees aan ander te kommunikeer. Dit stel ons in staat om op ’n ander en selfs dieper vlak te koppel. Wanneer ons lees, kan ons ander mense se menings en gedagtes beter verstaan.

5. Lees is oefening vir die verstand.

Die verstand moet beskou word as ’n spier (alhoewel anatomies gesproke is jou brein nie ’n spier nie, maar bevat wel bietjie spiere). Soos enige ander spier in jou liggaam vereis dit oefening om korrek te ontwikkel en die beste te funksioneer. Een manier waarop ’n jong verstand beoefen kan word is deur te leer hoe om te lees. Wanneer kinders vanaf ’n vroeë ouderdom aan lees blootgestel word, verbeter dit hul breinaktiwiteit in spesifieke areas wat belangrik is vir taalontwikkeling. Deur taalvaardighede te ontwikkel, sal dit ook help om te leer hoe om te luister. Die kombinasie daarvan speel ’n groot rol in ons algehele kommunikasievaardighede.

6. Lees versterk konsentrasie.

Wanneer jy aanvanklik begin om vir jou kleuter te lees, mag hulle dalk nie aandag gee aan dit nie. Hulle mag dalk voortdurend die bladsye blaai of die boeke rondgooi. Dit is egter van kardinale belang dat jy nie op daardie ouderdom opgee nie. Deur vir hulle elke dag te lees sal hulle daaraan gewoond raak en uiteindelik begin om aandag te gee en na die storie te luister. Hul konsentrasie sal toeneem en hulle sal vir langer tydperke kan fokus. Dit sal vir hulle baie nuttig wees om vir langer tydperke te kan konsentreer sodra hulle skool toe gaan en begin leer.

7. Lees stel kinders in staat om te leer van ’n groot verskeidenheid onderwerpe.

Sprokies, geskiedenis, natuur, biologie, die buiteruim, wetenskap, sport, kuns, kultuur, kos en alle ander aspekte van die mensdom… Verskillende boeke wat verskillende onderwerpe dek sal aan kinders baie inligting deurgee en hul kennis verbreed. Hulle sal meer veelsydige en afgeronde kinders word as hulle blootgestel is aan soveel moontlike onderwerpe. Deur te lees sal hulle die wêreld beter verstaan; hulself beter verstaan.

8. Lees brei kinders se verbeelding en kreatiwiteit uit.

Lees skep die geleentheid vir ’n kind se verbeelding om te verbreed. Dit is iets merkwaardig om te aanskou. Wanneer hulle ’n storieboek lees, gebruik hulle hul verbeelding om in te dink hoe die karakters lyk, hoe hulle optree, hoe hulle praat, ens. Kinders se gedagtes vorm hierdie karakters volgens hoe hulle die woorde interpreteer. Hulle dompel hulself in hierdie denkbeeldige wêreld. Hul gedagtes word gevul met opwinding en wonder. Jy kan dit in hul oë sien. Sodra hulle daardie vonk vind, ongeag die tipe boeke wat hulle geniet om te lees, kan jy verseker wees dat hulle omtrent enigiets kan verbeel! Hulle kan sommige van hierdie wonderlike idees oor bring na die werklikheid en dit gebruik om hulself kreatief uit te druk. Hul gedagtes sal oplossings op unieke maniere kan vind – en dit is geensins beperk tot slegs kuns, musiek en letterkunde nie. Wiskunde, ekonomie, ingenieurswese, argitektuur, wetenskap, sport ens. benodig ook kreatiewe denke om vorentoe te beweeg en unieke idees te ontwikkel wat daardie spesifieke velde sal verbeter. Dit alles net deur boeke te lees!


Noudat ons bespreek het waarom dit belangrik is vir elke kind om te leer lees, wil ons die kwessie van ongeletterdheid in ons land aanspreek en hoe ons as ouers iets daaraan kan en moet doen. Eerstens, baie ouers is nie altyd seker wanneer, waar en hoe om te begin om hul kinders te leer hoe om te lees nie. Baie ouers is besig met hul werkskedules wat hulle nie altyd toelaat om soveel tyd met hul kinders te spandeer nie. Gevolglik begin hulle nie vroeg genoeg nie en wanneer hul kinders uiteindelik skool toe gaan, plaas hulle daardie verantwoordelikheid op die onderwysers. In ons volgende blog sal ons bespreek hoe jy te werke moet gaan om eintlik jou kinders te leer hoe om te lees. In hierdie artikel wil ons egter seker maak dat jy met ’n besige skedule die tyd kan inpas om hulle te help om hul leesvaardighede te beoefen.

Hoe om tyd te maak om lees te beoefen:

  1. Lees vroeg in die oggend voor skool.
  2. Lees die aand na huiswerk voltooi is.
  3. Skeduleer leestyd in jou kalender.
  4. Sluit aan by ’n boekklub of begin ’n boekklub met vriende wat dieselfde tipe boeke geniet.
  5. Herinner jouself daaraan om jou spoedlees te beoefen tydens kort ’n ruskansie.“Hoe meer jy lees, hoe meer kennis het jy. Hoe meer jy leer, hoe meer plekke besoek jy.” – Dr. Seuss. Ons hoop jy voel aangespoor om jou leesreis te begin! Ons glo dat wanneer die volgende PIRLS gepubliseer word ons kinders groot vordering sou maak en dat die geletterdheidsyfers in ’n positiewe rigting gedraai is. Laat weet ons hoe jy voel oor hierdie statistieke en jou gedagtes rondom hoe ons die probleem kan oplos. Het enige van jou kinders probleme om te leer hoe om te lees? Ons sal dit waardeer as jy enige advies oor tegnieke wat gehelp het met hul leesvaardighede deel. 
Maandag, 09 April 2018

Het jy motivering nodig na die skoolvakansie?

10 Maniere hoe jy gemotiveerd en vasberade kan bly om hierdie jaar 'n sukses te maak.

 

Die nuwe kwartaal het begin. Sommige was dalk gedurende die skoolvakansie ’n bietjie onaktief gewees en het ’n bietjie van hul vasberadenheid om hard te werk verloor. Ons het probeer om jou uit te help met nuttige idees om jou brein aktief te hou gedurende die vakansie, maar dit is verstaanbaar om te voel dat jy nie heeltemal gereed is vir jou besige skedule en swaar werkslading nie.

Ons is net vier maande in die jaar in en nou is dit beslis nie die tyd om agter te raak nie. Het jy enige van jou Nuwejaarsvoorneme al bereik? Is jy op koers met jou akademiese prestasie? Is jou produktiwiteit op sy hoogtepunt?

As jy “nee” geantwoord het by enige van die bogenoemde vrae, het jy ’n bietjie motivering nodig. Jy het baie om te doen en daar is nog baie tyd oor om alles te bereik wat jy hierdie jaar beplan het om te doen!

Hier is ons 10 maniere om gemotiveerd en vasberade te bly om hierdie jaar ’n sukses te maak:


1. Herorganiseer.

Een van die beste maniere om jou motivering te herstel, is om van al die oortollighede ontslae te raak. Begin deur jou rugsak en pennesakkie skoon te maak as jy dit nog nie gedoen het nie. Gooi gebruikte papiere en leë penne weg. As jy voel dat jy ’n splinternuwe begin nodig het sorter jou hele kamer uit, en veral jou lessenaar.

2. Herskryf jou doelwitte.

Hersien die doelwitte wat jy vir hierdie jaar opgestel het. Is dit nog haalbaar en watter plan kan jy maak om jou doelwitte te bereik?

As jy geen doelwitte opgestel het nie, kyk na ons blog artikel wat jou sal verduidelik hoe om doelwitte op te stel en hoe om dit reg te kry. (Blog 1: ‘Hoe om nuwejaarsvoornemens op te stel wat jy werklik kan bereik’).

3. Stel ’n splinternuwe skedule op.

Stel ’n nuwe skedule op wat die tyd en datums van hierdie kwartaal se toetse en buitemuurse aktiwiteite insluit. Beplan jou dae en weet wanneer jou take ingedien moet word, ken die toetsdatums en wanneer daar rugby-, netbal- en hokkiewedstryde is. Lees ons blog oor hoe om ’n skedule op die regte manier op te stel. – Blog 3: ‘Vier wenke wat jou sal help om ’n skedule vir ’n suksesvolle skooljaar op te stel’.

4. Fokus op jou gesondheid.

Wy jouself toe hierdie kwartaal om gesond te bly, veral aangesien die aande koeler is, wil ons nie hê dat jy siek word nie. Handhaaf ’n gebalanseerde lewenstyl wat ’n gebalanseerde dieet en gereelde oefening insluit. As jy meer inligting verlang oor wat ’n gebalanseerde lewenstyl is, lees ons blog “Wat behels ’n gesonde en gebalanseerde leefstyl?” (Blog 10).

5. Kry ’n goeie nagrus in.

Om genoeg slaap in te kry is noodsaaklik vir die groei van kinders en tieners. Dit is veral belangrik die aand voordat die nuwe kwartaal begin. Sit jou klere uit en pak jou skooltas die vorige aand sodat jy nie die volgende oggend gespanne is dat jy laat sal wees nie.

6. Omring jouself met positiewe mense.

Om jouself te omring met ’n goeie portuurgroep sal jou nie net in ’n goeie bui sit nie, maar jou punte sal ook daardeur verbeter. Dit is algemeen aanvaar deur sielkunde dat ons vriende en mense met wie ons onsself omring ’n impak op ons prestasie het. As jy jouself omring met mense en vriende wat altyd kla, sal jy kort-voor-lank ook begin kla. Die teenoorgestelde is ook waar, as jy jouself omring met positiewe en motiverende mense, sal jy ook gemotiveer word.

7. Ontvlug afleidings.

Jy het moontlik hierdie vakansie baie tyd aan stokperdjies en sosiale media spandeer. Dit is egter nou die tyd om jou prioriteite uiteen te sit vir ’n suksesvolle kwartaal – dit sluit in minder tyd voor die televisie en meer tyd om op jou skoolwerk te fokus.

8. Moenie alles vergeet wat jy tot dusvêr geleer het nie.

Jy het die vorige kwartaal so hard gewerk. Dit sou jammer wees as al die kennis wat jy die afgelope paar maande opgedoen het, vergeet word. Begin om weer deur jou studie-notas van die vorige kwartaal te lees – onthou dat elke onderwerp op die vorige een bou. Dit is belangrik om ’n goeie basis van kennis te handhaaf.

As jy jou vorige toetse terug ontvang – gaan deur jou antwoorde en beoordeel wat jy geskryf het. Verstaan waarom jy foute gemaak het en as jy steeds nie die werk verstaan nie, vra jou onderwyser om dit weer aan jou te verduidelik.

9. Raak opgewonde oor die nuwe kwartaal.

“Optimisme is 'n geluksmagneet. As jy positief bly, sal goeie dinge en goeie mense na jou getrek word.” - Mary Lou Retton. Opgewondenheid en optimisme sal jou nooit misluk nie. As jy opgewonde is om iets nuuts te leer, gaan jy na die klasse toe met ’n positiewe uitkyk en vra vrae omdat jy werklik wil leer en jouself verbeter. Jou brein sal dan begin om die proses van leer en studeer te geniet. As jy jouself leer hoe om optimisties te wees, sal jou punte verbeter, omdat jou verstand glo dit is pret en wil goed doen. Trek goeie dinge, goeie punte en goeie mense in jou lewe nader, bloot deur opgewonde te raak oor die lewe.

10. Streef vir vooruitgang, nie perfeksie nie.

Moenie bekommerd wees om perfek te wees en perfekte punte te kry nie. Die enigste vraag wat jy moet beantwoord is: “Gee jy jou beste poging en doen jy beter as gister?” As jy JA hard en duidelik kan verklaar, dan is jy op die regte pad! Hou aan, jy doen goed. Die res kom met tyd!Verbind jouself hierdie nuwe kwartaal om jou beste te gee. Hou by jou nuwe skedule en raak opgewonde oor die lewe. “Jou vermoë om jouself te dissiplineer om duidelike doelwitte te stel en daagliks daaraan te werk, sal meer doen om jou sukses te verseker as enige ander enkele faktor.” - Brian Tracy.

Laat weet ons hoe en waaruit jy nuwe motivering vir hierdie kwartaal sal kry?Maandag, 02 April 2018

10 Bekostigbare, interessante en opvoedkundige aktiwiteite om gedurende die skoolvakansie te doen.

Ons wil hê dat kinders tydens die skoolvakansie moet ontspan, maar ons wil nie hê dat hulle die hele vakansie agter die televisie deurbring nie.“Rus en selfversorging is so belangrik. As jy tyd neem om jou gees te hervul, kan jy ander met die oorvloed bedien. Jy kan nie uit ’n leë houer bedien nie.” - Eleanor Brownn

Hierdie vakansie wil ons hê dat elke skoolkind goed moet uitrus en tyd neem om te ontspan. Om te rus en te herlaai is een van die sleutelelemente vir jou sukses. Welverdiende rus tydens die vakansie is nodig vir kinders om hul bes te doen wanneer skool weer begin. Ons wil egter nie hê kinders moet verveeld en lui wees nie. Daar is baie opwindende aktiwiteite wat jy kan doen tydens die vakansie wat jou brein skerp sal hou en jou gees herlaai.


Hier is ons lys van 10 bekostigbare, interessante en opvoedkundige aktiwiteite om gedurende die skoolvakansie te doen:


1. Besoek ’n museum.

Die beste manier om meer oor die wêreld te leer, is nie net om daaroor in ’n boek te lees nie. Om na ’n museum te gaan sal jou sintuie stimuleer en jou leer oor hoe ons as mense oor die jare ontwikkel het. Daar is baie fassinerende museums in Suid-Afrika wat jy kan besoek. Interessante Suid-Afrikaanse museums sluit die volgende in:


2. Spandeer tyd saam met diere.

Besoek ’n dieretuin, akwarium, voëlpark of ’n natuurreservaat. Daar is baie reservate en voëlparke regoor die land. Om een te besoek is ’n goeie manier om te leer oor diere waarvan jy nie vroeër geweet het nie. As jy ’n kamera of slimfoon het, neem foto’s van hierdie diere en vertel aan jou vriende wat jy geleer het.

3. Maak ’n bietjie geld.

’n Bietjie ekstra sakgeld is vir enige skoolkind altyd ’n goeie ding! Jy kan dit gebruik om jouself te bederf op dae wanneer jy ’n hupstoot nodig het. Leer byvoorbeeld om koekies te bak of iets met jou hande te maak. Neem jou produk en vertoon dit aan vriende en bure en verkoop dan jou produk. Wie weet, kan jy ’n gesiene besigheidseienaar word.

4. Verken die buiteruim.

Het jy al ooit gewonder oor die sterre en planete? Ons leef in ’n groot heelal en kennis van ons wêreld vereis kennis van ons planete. Die Wits Planetarium sal jou alles leer oor die sterre in ’n kort en vermaaklike vertoning. Besoek hul webwerf vir meer inligting en om jou kaartjies te bespreek.

5. Bevry jou innerlike kunstenaar.

Herlaai na ’n lang skool termyn deur interaksie te hê met kunswerke en kunstenaars. Kuns kan jou emosioneel roer, jou inlig en inspireer om selfs kreatief te wees. Ons land is gevul met kunsgalerye en daar is baie uitstallings wat elke week plaasvind. Wees op die uitkyk vir ’n kunsuitstalling naby jou.

6. Leer meer oor ’n industrie.

Is jy geïnteresseerd in ingenieurswese, ontwerp of boerdery? Daar is baie maatskappye wat besoekersentrums geskep het waar jy presies kan sien hoe die maatskappy of fabriek werk. Byvoorbeeld: Clover, suiwelprodukte en sapvervaardiger, het in 2017 hul besoekersentrum geopen. Dit stel mense van alle ouderdomme in staat om te sien hoe die suiwelbedryf werk. Jy kan hier ’n bespreking maak.

7. Leen ’n helpende hand.

Daar is nooit genoeg vrywilligers nie! As jy hierdie vakansie by jou plaaslike DBV of ouetehuis gaan inloer sal jy verbaas wees oor wat jy kan leer. By die DBV kan jy honde en katte bad, hul slaapareas skoon maak en met hondjies en katjies speel. In ’n ouetehuis kan jy stories aan bejaardes lees en tyd spandeer om hulle te leer ken. Jy kan eenvoudig na stories van hul jeug luister of om vir jul kos te bedien. Enige hulp word altyd waardeer.

8. Speel ’n speletjie.

Arkade Speletjies of ’n spel putt-putt is altyd pret. Toegangsfooie vir die meeste van hierdie speletjies is nie te duur nie en jy sal jou vriende kan uitdaag vir die hoogste telling. Arkade Speletjies en putt-putt is goeie maniere om jou hand-oog-koördinasie te beoefen, stres te verlig en dit is ook pret om iets te doen wat jy nie elke dag doen nie!

9. Leer oor jou familie.

Gedurende die skoolkwartaal is ons geneig om die mense wat ons die meeste liefhet af te skeep – ons familie. Maak hierdie vakansie die tyd wanneer jy jou gesin weer leer ken. Stel ’n stamboom op, vra uit oor die oorsprong van jou bloedlyn en wie jou groot-grootouers is. Vra jou ouers of soek deur die internet om uit te vind wat jou familiewapen is en watter land jou voorouers oorspronklik vandaan gekom het. Dit is ’n goeie familietyd met jou broers en susters, ouers en grootouers.

10. Plant jou eie kulinêre tuin.

’n Goeie manier om jou vakansie te optimaliseer sonder om ’n stoelpatat te word, is om jou eie groente- of kruietuin te plant. Dit is ’n heerlike manier om tyd buite te spandeer sonder om jou huis te verlaat. Daar is baie maniere om ’n kulinêre tuin te skep. Die beste nuus is dat jy nie eers ’n groot agterplaas nodig het nie. Jy kan eenvoudig met ’n paar sade in ’n pot begin. Leer meer oor verskillende plantspesies, hoe jy dit kan gebruik of voorberei in jou etes en hoe dit jou eie kombuis kan aanvul. Dit is ’n prettige aktiwiteit vir die hele gesin. Volgende keer as jy moet uitgaan om tamaties te kry kan jy eenvoudig net in jou tuin loop en dit self pluk.Kyk na jouself hierdie vakansie, neem deel aan aktiwiteite wat jy nog nie vantevore aan gedink het nie en vul jou siel met verrykende en opwindende avonture. Laat weet ons as jy enige van hierdie 10 aktiwiteite probeer het en of jy dit geniet het.

Maandag, 26 Maart 2018

5 Kreatiewe maniere om jou brein tydens die vakansie te stimuleer.

Skoolvakansies is daar om uit te rus, maar dit beteken nie dat jou brein onaktief moet wees nie.Het jy al ooit teruggekom vanaf ’n skoolvakansie en dan is dit asof jy skielik vergeet het om te skryf – asof jou hand en verstand te lank gerus het? Dit gebeur gewoonlik as ons niks doen gedurende die vakansie wat kreatief en intellektueel stimulerend is nie.

Albert Einstein het gesê: “Kreatiwiteit is intelligensie wat pret het.” Daarom wil ons jou aanmoedig om iets kreatief hierdie vakansie te doen. Nie net om verveeldheid te vermy nie, maar om jou intelligensie verder te bevorder.

Hier is 5 kreatiewe maniere waarop jy jou brein hierdie vakansie kan stimuleer:


1. Legkaarte en kopkrappers.

Legkaarte kom in baie vorms voor. Jy kan begin met ’n tradisionele legkaart waar jy verskillende legkaartstukke saam moet plaas om ’n prentjie te vorm. Het jy al ooit ’n 1000-stuk legkaart probeer bou? Dit kan taamlik moeilik wees!

Die oplossing van ’n Rubik se kubus is ’n goeie kopkrapper. As jy hulp wil hê kan jy maklik YouTube-tutoriale opsoek vir formules oor hoe om ’n Rubik se kubus op te los.

Sudoku is een van die oudste en beste kopkrappers om jou brein te stimuleer. Dit is bewys dat Sudoku probleemoplossingsvaardighede bevorder en hoe om te dink in terme van die breër prentjie.

2. Storieboeke kan jou beste vriend word.

Om ’n storieboek tydens die vakansie te lees, sal nie net jou leesvaardighede verbeter nie, maar ook jou verbeelding stimuleer. Die groot verskil tussen televisie kyk en ’n storie lees, is dat die rolprent of televisieprogram elke detail van die storie gee – geen verbeelding is betrokke nie. Wanneer jy egter ’n boek lees moet jy self die gesigsuitdrukking van die karakter voorstel, hoe hul stem klink, watter soort skoene hulle dra en selfs hoe hul huis lyk. As jy nie lees nie, begin om kortverhale of selfs poësie te lees. Dit is net soveel pret en jy sal vinnig deur baie boeke hardloop.

Wat van om self ’n storie te skryf? Niemand geniet voorgeskrewe opstelle in Afrikaans of Engels nie, maar om jou eie storie te skryf sal ’n nuwe wêreld vir jou oopmaak. Jy kan sit en net begin skryf oor jou dag, jou drome of ’n tyd in die geskiedenis waarheen jy wil reis. Jy kan selfs poësie probeer skryf.

3. Speel ’n speletjie.

Daar is soveel bordspeletjies vandag om vanaf te kies en elkeen kan jou ’n waardevolle vaardigheid leer. Hier is ’n paar bordspeletjies wat ons aanbeveel:
Meesterbrein, Skrabbel, Monopolie, Skaak, Checkers en Jenga.

PlayStation, X-box en rekenaar speletjies is net so voordelig om kreatiwiteit te stimuleer! Hand-oog koördinasie en fyn motoriese vaardighede word ontwikkel wanneer hierdie speletjies gespeel word. Dit verminder stres, verbeter fokus en leer probleemoplossing- en deursettingsvermoë. Dit kan ook ’n kind se beplannings- en organisasievermoë verbeter. Die mees voor die hand liggende positiewe effek wat rekenaarspeletjies op kinders het, is die vermoë om gelyktydig opdragte uit te voer en aanpasbaar te wees in hul denke. Ons raai jou nie aan om die hele vakansie rekenaarspeletjies te speel nie – aangesien daar altyd ’n negatiewe uitkoms is van te veel van ’n goeie ding.

4. Skep iets met jou hande.

Wanneer jy kuns doen stimuleer jy die meeste van jou sintuie en beoefen konsentrasie. Probeer teken, verf of maak iets uit klei. As jy nie baie selfversekerd is in die kunsklas nie, is daar baie inkleurboeke wat nie net vir kleuters bedoel is nie. Jy kan begin om iets uit hout te maak, ’n boomhuis te bou of selfs met robot-Legos vir tieners te speel. Origami verg ook baie kreatiwiteit. Jy kan pragtige voorwerpe skep as geskenke vir vriende en familie. Die moontlikhede is eindeloos.

5. Leer hoe om 'n musiekinstrument te speel.

Die speel van 'n musiekinstrument is baie nou verwant aan intelligensie. Deur die klavier, dromme of enige ander musiekinstrumente te speel, moedig jy jou brein aan om beter te presteer oor die algemeen. Dit sal duidelik word in die meeste skoolvakke, veral analitiese vakke soos wiskunde en wetenskap. Deur te leer om ritme te hou en om elke noot perfek te speel, leer jy dissipline aan en verhoog jou kognitiewe breinaktiwiteit. Dit kan ook baie pret wees om saam met jou musikale vriende te speel.

Vir meer inligting oor die verband tussen die speel van ’n musiekinstrument en wiskundige vaardighede, lees die volgende artikel deur LiveScience.com: ‘Gee Musiek jou wiskunde vaardighede? Dit is ’n moeilike vergelyking’.Ons glo hierdie is wonderlike maniere wat jou kan help om jou gedagtes aktief en vars te hou gedurende hierdie kort skoolvakansie. Laat weet ons as jy enige van hierdie speletjies speel, stories (of selfs poësie) skryf. Stuur vir ons ’n foto van jou voltooide legkaart of kunswerk! Ons sal graag wil sien hoe kreatief jy is.Maandag, 19 Maart 2018

6 Eenvoudige dinge wat jy dadelik kan doen om jou te help met die voorbereiding van jou toetse.

Om te leer vir toetse kan vir sommige leerlinge voel soos ’n nagmerrie wat die werklikheid geword het. Die realiteit is egter dat om te leer net deel van die leerervaring is.
Akademiese onderrig is een van die belangrikste faktore wat sukses in ons lewe bepaal. Wanneer ons hard en ywerig studeer, bou ons baksteen vir baksteen aan ’n blink toekoms vir onsself. Malcom X het gesê: “Onderrig is die paspoort vir die toekoms, want môre behoort aan diegene wat vandag daaraan voorberei.”

Voorbereiding vir toetse kan egter stresvol wees en soms kan dit ons oorweldig. Daarom wil ons 6 maklike wenke deel oor hoe jy beter kan leer om akademies jou beste te presteer.1. Verander jou gedagtes, verander jou lewe.

Jou ingesteldheid sal altyd die uitkoms bepaal. Dit maak nie saak hoe hard jy leer nie, as jy by die eksamenlokaal ingaan met die ingesteldheid van twyfel en glo dat jy dom is, dan is die kans groot dat jy nie jou bes doen nie. Daarom moet jy jou die woorde “kan nie” uit jou gedagtes vee en begin glo dat as jy die werk doen wat van jou vereis word, jy goeie punte sal kry.

2. Kleurkodering.

Die manier waarop jy jou studienotas maak sal ’n groot impak hê op hoe jy inligting onthou. Leer om met verskillende gekleurde glanspenne te werk. Byvoorbeeld: vir nuwe terminologie, gebruik die kleur pienk om jou werk uit te lig. Definisies kan pers wees. Name, plekke en datums kan oranje gemerk word. Wetenskaplike name kan groen wees. Ander belangrike inligting kan geel wees.

Nog ’n nuttige wenk om te weet is dat jy meer inligting sal onthou as jy ’n blou pen gebruik in plaas van ’n swart pen. Dit is as gevolg van hoe jou oë inligting ontvang en stoor.

3. Skryf dit uit.

Wanneer jy uit ’n handboek leer, moet jy leer hoe om goeie notas en opsommings te maak. Jy mag dink dat om jou werk uit te skryf sal te veel tyd neem, maar deur die inligting slegs eenkeer uit te skryf is dit die ekwivalent van om die inligting sewe keer te lees – want jy gee eintlik noukeurig aandag aan die woorde. Daarom as jy net ’n bietjie ekstra tyd spandeer om dit uit te skryf sal jy dit beter onthou. Hou egter in gedagte dat as jy op hierdie manier wil leer dat daar genoeg tyd aan jou kant moet wees. As jy nie dit so kan doen nie, kan jy altyd net die hoofopskrifte van elke onderwerp met sleutelpunte neerskryf.

4. Sê dit hardop.

Jy is sowat 50% meer geneig om inligting te onthou wanneer jy dit hardop sê in plaas van om net in stilte dit deur te lees. Ons raai jou aan om opsommingsnotas oor ’n sekere onderwerp te maak, dit een of twee keer aandagtig en in stilte deur te lees en dan dit hardop te lees. Jy kan ook in jou eie woorde dit wat jy hardop lees herhaal, deur dit aan jouself te verduidelik. Jy moet dit egter nie doen wanneer jy in ’n studie-groep is nie – jy sal die ander leerders se aandag aflei en hul steur.


5. Kies die beste tyd om te studeer.

As jy besluit oor ’n studie-tydraamwerk moet jy onthou om nie soveel as moontlik werk in die minste tyd probeer inprop nie! Ons brein kan nie al die inligting vir ’n toets die vorige aand stoor nie. Maak dus seker dat jy ten minste 5 dae voor die toets begin leer. As dit baie werk is en jy weet jy sal meer tyd benodig, beplan daarvolgens.

Die beste tyd van die dag om te leer word beskou as die vroeë oggende - aangesien ons breinfunksionaliteit op sy hoogste is. Om presies te wees, breinfunksionaliteit is op ’n vlak van 90% gedurende 4 uur en 6 uur in die oggend. Later gedurende die dag verminder die breinfunksionaliteit tot 50%. Laat in die nag is dit min of meer 20%. Onthou dat dit nie waar is vir alle mense nie. Sommige is werklik naguile en meer kreatief en produktief gedurende die aande.

Met groeiende kinders is dit egter raadsaam om ’n daaglikse roetine te hê wat ooreenstem met dié van die skool. Trouens, roetines is selfs belangriker omdat dit neurale sirkulariteit versterk. Leer soggens voor skool en beslis ná skool in die middae. As jy in die aand beter leer, moet jy doen wat die beste vir jou is, maar probeer om te verhoed dat jy laat in die aand kritiese en belangrike werk leer. Soms is dit ongelukkig nodig om later wakker te bly om deur jou werk te kom. Onthou net om genoeg te slaap. Vir laerskoolkinders is 8 ure slaap nodig en hoërskoolkinders moet minstens 6 ure slaap.

6. Smaak en geure.

Het jy geweet dat deur gegeurde kougom te kou kan jy ongeveer 24% meer in jou toetse kry? Wanneer jy ’n sekere geur kougom kou terwyl jy leer en dan dieselfde gegeurde kougom kou net voordat jy jou toets skryf (of selfs terwyl jy jou toets skryf), sal dit jou help om inligting baie meer effektief te herroep.

Jy kan die volledige artikel van NewScientists.com hier lees: ‘Kougom verbeter geheue


Daar is baie ander studietegnieke wat jy kan volg, maar hierdie is vinnig en maklik om te volg. Ons hoop dat jy dit sal gebruik wanneer jy vir jou volgende toets leer. Laat weet ons as jy enige van hierdie tegnieke probeer het. Watter ander studie wenke kan jy met ons deel?Maandag, 12 Maart 2018

3 Produktiewe maniere om sosiale media in jou leerplan aan te wend, sowel as 3 struikelblokke waarvoor jy op die uitkyk moet wees.

Die gebruik van sosiale media deur die meeste skoolkinders is ’n realiteit. Dit sal nie binnekort verdwyn nie. Die geheim is dat dit nie hul weerhou om goed te presteer in toetse en eksamens nie.Wanneer ons “sosiale media” en “eksamens” in een sin noem, is die eerste ding wat mense geneig is om te dink “uitstel van werk en afleiding van aandag”. “Dit kan nie goed vir my kind eindig nie!” Sommige bekommernisse is geldig en as hierdie platforms nie slim aangewend word nie, kan dit negatiewe gevolge hê vir die ontwikkeling van kinders. Ons leef egter in ’n era waar sosiale media-platforms algemeen deur adolessente gebruik word. Dit is ’n realiteit en elke ouer kan self besluit wanneer en hoe hul, hul kinders sal toelaat om hierdie Toepassings te gebruik. In plaas daarvan om dit onrealisties te probeer verban of hul te verbied om dit te gebruik, kan ons by dit aanpas. Hierdie platforms kan gebruik word as instrumente om tieners met hul akademie te help. Die voordeel wat ’n sosiale media-platform bied, is dat baie tieners dit reeds ken. Ons kan net so wel begin om sosiale media in ’n manier te gebruik om onsself te verbeter in plaas daarvan om onnodiglik tyd te mors op video’s oor oulike katjies en toe te laat dat dit ons menslike interaksies vervang.


Hier is 3 produktiewe maniere hoe jy sosiale media in jou leerplan kan aanwend:


1. YouTube-tutoriale.

Vandag is YouTube nie net bedoel vir musiekvideo’s of snaakse video snitte nie. YouTube funksioneer selfstandiglik as ’n soekenjin. As jy riglyne nodig het oor hoe om ’n wetenskapsprojek aan te pak of hoe om sekere woorde in ’n vreemde taal uit te spreek, is dit byna sekerlik deur YouTube gedek. Oorweeg dit dalk volgende keer as jy nie ’n onderwerp in die ekonomie klas verstaan het nie! Jy mag dalk ook belangstelling vind in ’n nuwe veld waarvan jy dalk nie vroeër bewus was nie. Baie tieners en jong volwassenes skep tutoriale, insiggewende video’s en selfs dokumentêre programme. Dit is inspirerend en bemoedigend vir ander adolessente om te sien. Moet net nie afdwaal van jou soek-onderwerp deur nie-verwante video-voorstelle te kyk nie. As jy besluit om self ’n YouTube-kanaal te begin om van jou kennis te deel – moenie obsessief raak oor die gewildheid van jou video nie. Doen dit omdat jy passievol is oor die onderwerp!

Nog ’n wonderlike manier om YouTube te gebruik, is om ontspanne studie-agtergrondmusiek aan te sit. Nee, dit beteken nie noodwendig klassieke musiek soos baie dink nie! Daar is baie komponiste wat musiek spesifiek skryf om hul luisteraars gemotiveerd, kalm en gefokus te hou – die perfekte atmosfeer om te leer. Die musiek is hoofsaaklik gebaseer op eenvoudige melodieë en harmonieë en bevat ook manipulasie van klanke wat atmosferiese geluide skep. Dit is dikwels instrumentele en/of orkestrale musiek, maar as stemme teenwoordig is, is lirieke afwesig. Die luisteraar hoef nie regtig te “luister” na die dinamiese uitvoering soos in die geval van klassieke musiek nie. Die musiek sal ook nie die luisteraar se aandag aflei of op hul ouers se senuwees werk met elektriese kitare en baskitaar nie. Lirieke kan nie in jou kop vassteek soos sekere popliedjies nie! Hierdie musiekstyl is hoofsaaklik ontwikkel deur komponiste wat musiek vir rekenaar- en videospeletjies skryf. Daar word van hulle verwag om musiek te skryf wat luisteraars sal help om verstandelike taaiheid en konsentrasie te behou, wat dus hul help om vir langer ure te speel sonder om fokus te verloor. So, waarom kan jy nie hierdie soort musiek tot jou voordeel gebruik en daarna luister terwyl jy leer nie? Vele studiemusiek is beskikbaar in YouTube-snitlyste.

2. Facebook-groepe.

Facebook is waarskynlik een van die mees versteurende sosiale media-platforms, maar ’n Facebook-groep kan jou help om jou skedule en prioriteite in orde te kry. Jy en jou klasmaats kan mekaar herinner aan die sperdatums vir opdragte en toetse. Jul kan mekaar help deur klasnotas op te laai, nuwe inligting oor sekere onderwerpe te deel en te bespreek of om met ander te deel hoe hul vir ’n bepaalde vak kan voorberei. Selfs net om mekaar aan te moedig kan geweldig help! Weet dat almal in dieselfde boot is. Jul het dieselfde take om te doen en dieselfde werk om te studeer. Onthou dat hierdie groep nie ’n steurnis moet word nie. Hou altyd die onderwerp relevant. Moenie onnodige grappe maak nie en moenie verwag dat net een persoon altyd die werk doen en die res misbruik hul goedhartigheid nie!

Facebook is ideaal om vinnig kontak te maak met mense wat voor die sosiale media-verskynsel baie moeilik sou gewees het. Byvoorbeeld, jy kan maklik in kontak kom met die outeur (of sy/haar assistant of uitgewers) wat die handboek geskryf het wat jul in die klas gebruik. Indien nodig kan jy vir hul iets oor die handboek vra. Maak seker dat jou ouers jou help om ’n goed-bewoorde brief te skryf voordat jy dit stuur. Moet nooit hierdie individue of organisasies aanhoudend bombardeer nie en moenie lelike woorde skryf nie.

3. WhatsApp-groepe.

WhatsApp-groepe is ideaal vir vinnige kommunikasie in klein groepe. Jy kan ’n studiegroep skep waar almal mekaar motiveer en mekaar herinner aan toets- en inhandigingsdatums vir werkopdragte en huiswerk. Jul kan ’n datum, tyd en plek reël om saam te werk aan groepopdragte, om die werk te bespreek of voorbeeld toetse uit te werk. Jou groep kan skakels na webblaaie, artikels of ander bronne deel om mekaar te help met werk.

As daar ’n tutor of onderwyser is wat bereid is om by ’n WhatsApp-groep aan te sluit wat gemik is op ’n spesifieke vak, is dit baie maklik om te kommunikeer of ’n vraag te vra wanneer jy vir die vak leer. Vrywaring: Moenie jou onderwyser steur met irrelevante boodskappe nie – veral nie gedurende die aand na 19:30 nie!

Ander nuttige Toepassings vir skoliere sluit in:

Dropbox of Google Drive. Dit is uitstekend om notas en ander groter lêers tussen vriende en klasmaats te deel. Onthou dat jy net gratis lêers kan deel wat in die publieke domein is, of as jy toestemming van jou onderwyser of die outeur het. Jy mag nie plagiaat pleeg en lêers wat deur kopiereg beskerm is versprei nie. 

Twitter kan gebruik word om direk met kundiges soos onderwysers, tutors, wiskundiges, wetenskaplikes, ens. te kommunikeer. As jy van ekonomie hou, kan jy ekonome op Twitter volg, aan hulle direk vrae vra en eerstehands van hulle leer. 

Skype kan gebruik word om oor video te gesels. Jy kan intyds oudiovisuele gesprekke hê, wat goeie nuus is veral as jy aanlyn tutorsessies wil ontvang – dit hoef nie eers verband hou met skoolwerk nie! ’n Vindingryke voorbeeld van hierdie is ’n Suid-Afrikaanse hoërskool skaakkampioen wat skaaklesse met professionele Russiese skaakspelers oor Skype ontvang. Die moontlikhede is eindeloos!


Sosiale media kan waarde toevoeg tot jou lewe wanneer jy dit korrek gebruik. Wees egter versigtig vir die volgende 3 struikelblokke:


1. Onmiddellike bevrediging.

Sosiale media het ’n stelsel geskep waarin mense onmiddellike bevrediging verwag! As jy nie van ’n prent of video hou nie, rol jy eenvoudig verder op die webblad af, want daar is duisende ander prente en video’s beskikbaar. Dit is nie goed nie omdat jou brein met onnodige inligting versadig word. Ons brein hoef nie op die inhoud te konsentreer of te reflekteer nie, want as ons dit nie binne ’n paar splitsekondes daarvan hou of verstaan nie, weet ons dat daar altyd meer inhoud is om ons te stimuleer.

Neem die tyd om jou selfoon gereeld vir ’n rukkie af te skakel. Leer hoe om stil te sit. Leer hoe om te mediteer om jou verstand te kalmeer. Om te leer en hard te werk om goeie punte te kry is ’n proses wat jy nie moet haas nie. Word gewoond aan die idee dat jy ’n sekere aantal ure per dag moet studeer om jou akademiese doelwitte te bereik. Stel ’n skedule op waar jy jouself kan beloon vir die hoeveelheid werk wat jy doen. Sit en leer sonder om aan jou selfoon aandag te gee of deur die rekenaar versteur te word vir minstens 45 minute. Beloon dan jouself dan met ’n 15 minute ruskans. Tydens jou ruskans kan jy op sosiale media inloer, maar probeer ook om ander lekker dinge te doen, soos om buite in die tuin te loop, te gesels met ’n vriend, om met ’n bal te speel of na ’n nuwe liedjie te luister.

2. Jy kan nie vele take gelyktydig verrig nie.

Daar is ’n Russiese spreekwoord wat sê: “As jy twee hase jaag, sal jy nie een vang nie.” Dit geld vir produktiwiteit. Wanneer jy huiswerk doen, maar die TV is in die kamer, jou selfoon ontvang boodskappe, terwyl jy deur Instagram foto’s op jou iPad kyk, sal jy waarskynlik nie die goeie punte kry wat jy wil hê nie! 

Doen een ding op 'n slag! Voordat jy begin leer, sê vir jou vriende dat jy nie vir die volgende paar uur by jou selfoon sal wees nie en sit dan jou foon in jou kas of in ’n ander kamer sodat dit nie jou steur nie. As jy gaan sit om te leer, haal drie keer diep asem en dan wanneer jy begin moet jy werklik op jou werk konsentreer. Sê vir jouself dat jy net een ding moet doen en dit is om hierdie een hoofstuk na die beste van jou vermoëns te leer. As jy leer en jy begin die werk te verstaan, sal jy die proses geniet. Dit is wanneer merkwaardige vordering plaasvind.

3. Sosiale media kan jou tyd steel.

Hoeveel keer het jy al deur jou Facebook of ander sosiale media-platforms gegaan en as wanneer jy na die horlosie kyk, sien jy dat ’n goeie halfuur verbygegaan het? Sosiale media kan jou aandag aflei van die belangrike dinge in jou lewe. Sosiale media kan veroorsaak dat jy jou werk uitstel en dit steel tyd van jou wat jy nooit kan terugkry nie! Wees versigtig oor hoeveel tyd jy op sosiale media spandeer en evalueer of jy werklik baat vind deur soveel tyd op daardie platvorms te spandeer. Dink so daaraan – geen Toepassing gaan jou toets vir jou skryf nie, net jy kan dit doen! Geen Toepassing kan namens jou studeer of goeie punte namens jou kry nie – net jy het die vermoë om jouself te dwing om te leer en om jouself te motiveer om goeie punte te kry.Sosiale media kan jou op baie maniere help en jou verbind met mense met dieselfde ingesteldheid as jy. Sosiale media is op baie maniere nuttig – om nuwe inligting te kry of om selfs ons te motiveer om hard te leer. Dit kan egter moeilik wees om produktief te bly in ’n sosiale media-gedrewe wêreld. Daarom moet ons ons dae beplan sodat ons aandag nie daardeur afgelei word nie. “Produktiwiteit is nooit ’n ongeluk nie. Dit is die resultaat van toewyding tot uitnemendheid, intelligente beplanning en gefokusde pogings.” – Paul J. Meyer.

Vertel vir ons van die sosiale media platforms waarop jy is. Hoe baat jy daarby? Het sosiale media jou toelaat om nuwe maniere te vind om te studeer en inligting te deel? Het jy by sosiale media groepe aangesluit wat jou gehelp het om jou akademiese doelwitte te bereik? As jy slegs sosiale media gebruik om met familie en vriende kontak te maak of as jy dit net as ’n prettige tydverdryf-aktiwiteit beskou, laat ons weet hoe jy verhoed dat die tyd wat jy aan sosiale media bestee te veel raak.