Donderdag 20 November 2014

Spesiale Kersaanbod


Koop nou vir 2015
Benut die voordele die hele jaar lank!
Spesiale aanbod op PRIMA PAKKET!

Slegs R950.00      Jy Bespaar R500.00

Prima Pakket bestaan uit al ons produkte:
  • Eksamenvraestelle (alle vakke ingesluit) per graad
  • ASP Ensiklopedie
  • Alles Afrikaans
  • Easy English
  • Pret-Hoek (Laerskool) | Beroepsvoorligting (Hoërskool)
Spesiale aanbod sluit 31 Des. 2014

Laai jou GRATIS KALENDER 2015 af op ons Tuisblad.

Besoek ons webtuiste:  www.afrikaanseskoolprojekte.co.za

Maandag 13 Oktober 2014

Eksamenvraestelle met Memorandums


EINDEKSAMEN AANBOD!
Eksamenvraestelle met Memorandums
Alle vakke ingesluit
Klik op die vakke vir meer inligting
Gebaseer op die CAPS Kurrikulum
Bereik uitstekende resultate in jou Eindeksamen!
Klik op die Graad van jou keuse!
Slegs R375.00!  Jy bespaar R525.00
Subskripsie per graad geldig tot 31 Des. 2014


Besoek ons webtuiste:
http://www.afrikaanseskoolprojekte.co.za

Donderdag 24 Julie 2014

Eksamenvraestelle

Afrikaanse Skoolprojekte
Die beste Afrikaanse Studie webtuiste vir Graad 1 -12 leerlinge!
Besoek ons webtuiste:  www.afrikaanseskoolprojekte.co.za

Al ons produkte werk saam om die beste resultate te verkry!
ASP Skool Ensiklopedie

Prima Pakket:           Al die produkte ingesluit
Standaard Pakket:   Slegs Vraestelle


Om uitstekende punte in al jou vakke te behaal lees verder.


Eksamenvraestelle word opgestel om die leerder volledig voor te berei vir eksamens.
Die linker- en regterbrein word suksesvol ontwikkel deur die formaat van ons vraestelle wat die volgende insluit:

Beskrywing van Terme
Waar/Vals - Motiveer indien vals
Pas Kolom A by Kolom B
Kies die korrekte antwoord
Vul die ontbrekende woorde in
Blokkiesraaisels
Sketse
Lang vrae

Dit is belangrik om te weet watter tipe vrae gevra kan word en hoeveel kennis jy van 'n onderwerp besit. Alle kurrikulum gebaseerde vakke word ingesluit. Leerlinge kry selfvertroue wanneer punte styg!  Volledige memorandums saam met elke vraestel.
Nuut bygewerk:  Vraestelle op die CAPS Kurrikulum

Vir enige navrae kontak ons by info@afrikaanseskoolprojekte.co.za


WENKE OM TE STUDEER
Gebruik kleurvolle neon merkers om frases of woorde uit te lig.
Jy kan 'n spinnekop diagram teken met sleutelwoorde, simbole of prente.
Probeer om rympies te maak en herhaal hardop.
Jy kan ook rondloop (om 'n groot tafel of om die swembad) en hardop herhaal.

WENKE
Die ideaal is om alleen te wees.
Daar moet nie spanning op jou oë wees nie, bv. leer by goeie lig.
Sit liewer op ’n harde regop stoel en leer.
Sorg dat jou lessenaar of tafel netjies is en alle handboeke en skrifte byderhand is.
Beplan jou werk - besluit vooraf wanneer en waar jy gaan studeer. Dit word aanbeveel om vir 45 minute te leer en vir 15 minute te rus.
Begin onmiddellik met jou leerwerk – gaan sit voor jou boeke en konsentreer op jou werk.
Die beste hoe jy leerwerk onthou is om te LEES, SÊ en SKRYF.

LEES
’n Goeie leser lees nie woord vir woord nie, maar die sin as geheel.
Konsentreer met al jou aandag op die leesstuk. Gebruik ook soveel as moontlik sintuie terwyl jy lees. Leer ook om te onderskei tussen belangrike en minder belangrike leesstof.

VERBETER JOU UITHOUVERMOË
Verdeel jou leerwerk in groot eenhede bv. hou al die werk wat oor een onderwerp handel bymekaar. - Diagramme, tabelle, brein-kaarte en opsommings kan met groot vrug gebruik word.
Leer die geheel en nie slegs gedeeltes nie.
Probeer om die betekenis van die geheel te kry deur bv. te kyk na die opsomming aan die einde van die hoofstuk en daarna kan jy die detail leer.
Wanneer jou leerstof nie mooi inmekaar pas nie, probeer dan om dit te assosieer of te verbind met iets wat bekend is.
Hou jou aandag by jou werk en vermy meganiese herhaling (papegaaileer).
Probeer om jou leerstof te verstaan.
Maak logiese opsommings van jou werk.
Doen hersiening nadat jy ’n afdeling deurgewerk het, herhaal dit om vas te stel wat jy daarvan onthou.

TYDENS DIE EKSAMEN
Moenie die aand voor jy eksamen skryf te laat leer nie – ’n helder verstand is meer werd as ’n klomp feite.
Vermy gesprekke oor die werk met vriende die volgende dag voor die eksamen.
As jy die vraestel kry, wees kalm en op jou gemak.
Kyk vinnig deur die vraestel om te sien wat gevra word.
Doen eers die vrae wat jy ken. Belangrik om net die regte nommer by die regte antwoord te skryf.
Lees die instruksies op die vraestel deeglik deur voor jy begin skryf.
As jy nog tyd aan die einde oor het, lees die vrae nog ’n keer deur om seker te maak dat jy nie onnodige foute gemaak het nie.

TIPS VIR EKSAMEN SKRYF
Maak doodseker dat jy die korrekte vraestel ontvang het.
Lees die hele vraestel deeglik deur voordat jy begin skryf.
Beplan só dat jy die vereiste aantal vrae binne die voorgeskrewe tyd kan voltooi.
Bestudeer die instruksies noukeurig sodat jy presies weet hoeveel vrae jy moet kies. Daar kan van jou verwag word om keuses te maak tussen vrae, maar ook dikwels binne-in die vrae self.
Lees die vraag noukeurig deur en onderstreep die werkwoorde. Die werkwoorde sê vir jou presies wat van jou verwag word.
Nommer vrae korrek en presies soos op die vraestel Beplan rofweg die struktuur van jou antwoord voordat jy wegval en skryf.
Lees die instruksies op die vraestel noukeurig en aandagtig deur.
Laat reëls oop tussen vrae en begin elke nuwe afdeling altyd op 'n nuwe bladsy.
As die tyd dit toelaat, lees jou antwoorde deur om te kontroleer of dit korrek is.
Skryf duidelik en leesbaar.
Moenie paniekerig word nie, geniet die uitdaging en die geleentheid wat dit jou bied om jou kennis te toets.
Skryf altyd so veel as moontlik. In die meeste gevalle sal jy nie net een feit vir een punt kan gee nie; jy sal meer moet skryf. Onthou dat die kwaliteit van die antwoord as geheel bepunt word en nie net die aantal feite nie.
In die meeste vrae sal daar van jou verwag word om jou kennis toe te pas. Beantwoord dus die vraag in die vereiste formaat, bv. In die vorm van ‘n opstel, ‘n program, ‘n oorsig, ‘n onderhoud, ‘n brief, 'n berekening ens.
Voordat jy jou vraestel ingee, maak seker dat jy al die rof-werk of vrae wat jy nie gemerk wil hê nie, deurgehaal het.
Maak seker dat jy alle antwoord boeke/addendums/bylaes ingegee het.