Maandag 23 Mei 2016

Halfjaar Eksamen Voorbereiding

Leerlinge ken die antwoorde, maar hulle moet die tegniek en kuns om eksamen te skryf, bemeester.
Oefen vraestelle leer hulle om al die kennis wat hulle het in die eksamen te kan weergee.
Eksamenvraestelle word opgestel om die leerder volledig voor te berei.

Die formaat van vraestelle sluit die volgende in:
•  Beskrywing van Terme
•  Waar/Vals – Motiveer indien vals
•  Multikeuse vrae - kies die korrekte antwoord
•  Vul die ontbrekende woorde in
•  Blokkiesraaisels
•  Sketse 
•  Lang vrae

Eksamenvraestelle – Alle vakke ingesluit
Nou slegs R795,00
Webtuiste:  www.afrikaanseskoolprojekte.co.za

Aanbod eindig 3 Junie 2016
Subskripsie geldig tot 31 Des. 2016


Graad 1 Graad 2 Graad 3  Graad 4  Graad 5  Graad 6 Graad 7 Graad 8 Graad 9 Graad 10