Vrydag 25 Augustus 2017

Eksamenvraestelle

Eksamenvraestelle word opgestel om die leerder volledig voor te berei.
Leerlinge ken die antwoorde, maar hulle moet die tegniek en kuns om eksamen te skryf, bemeester. Voorbeeld vraestelle leer hulle om al die kennis wat hulle het in die eksamen te kan weergee.

Eksamenvraestelle met Antwoorde
Alle vakke ingesluit

Die formaat van vraestelle sluit die volgende in:
Beskrywing van Terme
Waar/Vals – Motiveer indien vals
Multikeuse vrae - kies die korrekte antwoord
Vul die ontbrekende woorde in
Blokkiesraaisels
Sketse
Lang vrae
Subskripsie geldig to 31 Des. 2017