Maandag 14 Mei 2018

Vind ’n leerstyl wat die beste by jou pas.


Sommige leerlinge studeer beter met flitskaarte, ander maak opsommings of werk deur oefen-eksamenvraestelle. 3 Maniere hoe jy jou leerstyl kan aanpas. 

Ons leer almal anders en teen ons eie pas, maar baie van ons ken dalk nie die beste manier om volgens ons eie individuele behoeftes te leer nie. Volgens opvoedkundige teoretikus Neil Fleming is daar vier primêre leerstyle wat insluit: Visuele leerstyl, Ouditiewe leerstyl, Lees/Skryf leerstyl en Kinetiese leerstyl. Dit is belangrik om jou gedrag en voorkeurleerstyl te verstaan ten einde die uitkoms van elke leersessie te maksimaliseer.

Hieronder volg 'n beskrywing van elke leerstyl en wat jy in ’n studieprogram kan insluit om jou te help met die spesifieke leerstyl. Wees op die uitkyk vir aanwysers van hoe jy verkies om te studeer.

Visuele leerstyl.

Visuele leerders verkies prentjies, grafieke en illustrasies om die belangrikste deel van 'n onderwerp uit te wys. Om 'n goed georganiseerde visuele prent te sien help visuele leerders om verhoudings tussen begrippe te verstaan en hulle verwerk inligting baie vinniger in hierdie leerstyl. 'n Visuele leerder word gestimuleer deur baie kleur en oordrywing van belangrike punte, soos 'n vet lettertipe of deur belangrike woorde te onderstreep. Inkorporeer grafieke, kaarte, diagramme, onderstreping, verskillende kleur penne, glanspenne, handboeke met diagramme en prente daarin en flitskaarte.

Ouditiewe leerstyl.

Luister en praat is die beste manier vir ouditiewe leerders om nuwe inligting te begryp. Ouditiewe leerders leer goed in groepbesprekings, wanneer 'n onderwyser werk verduidelik en deur woorde en opsommings hardop te herhaal. 'n Ouditiewe leerder leer die beste deur te luister, te bespreek, te praat, te ondervra en hardop te herroep. As jy 'n ouditiewe leerder is, gebruik jou selfoon se stemopname-program en neem jouself op terwyl jy jou studiewerk hardop lees en speel dan weer jou werk aan jouself terug.

Lees/Skryf leerstyl.

Die lees en skryfmetode is 'n algemene vorm van leer, maar vir studente wat abstrakte konsepte maklik in woorde kan vertaal, sal hierdie metode van leer vir hulle groot voordeel inhou. Leerders wat die lees/skryfstyl gebruik, verkies dit om aantekeninge te maak en deur die notas weer en weer in hul eie tyd te werk. 'n Student wat die beste deur lees en skryf leer, moet lyste, opskrifte, woordeboekdefinisies en handboeke insluit. Skryf weer jou opsommings uit en lees dit ‘n klomp keer stil in jou eie tyd deur.

Kinetiese leerstyl.

Die tasbare en fisiese aanbieding van inligting sal kinestetiese leerders help om die beste te leer. Hierdie leerders leer dikwels die beste deur dinge self uit te werk en fisies met konsepte, modelle of strukture te werk. Hierdie leerstyl is 'n vorm van “leer deur te doen”. Sluit dus die volgende in 'n kinestetiese leerplan in: praktiese oefeninge, voorbeelde, probeer en fouteer, laboratoriums en maniere waarop jy al jou sintuie kan insluit (sig, aanraking, smaak, reuk, gehoor).

Hier is ons 3 maniere hoe jy jou leerstyl kan aanpas:

1. Weet watter soort leerder jy is.

Op Fleming se webwerf vark-learn.com is daar 'n vraelys wat jy kan voltooi om uit te vind wat jou voorkeurstyl is. As jy nie weet nie, doen die vraelys en begin om jou leerplan aan te pas om jou spesifieke leerstyl te akkommodeer.

2. Probeer baie verskillende vorme van leer.

Die kans dat jy nie net in een hokkie pas nie is eintlik goeie nuus, want dit beteken dat jy baie verskillende maniere van leer kan gebruik. Byvoorbeeld, as jy 'n visuele- en ouditiewe leerder is, kombineer dit met verskillende vakke. Maak vloeidiagramme en diagramme vir Lewenswetenskappe en neem jouself op om Wiskunde aan jouself te verduidelik. Jy hoef nie net aan een vorm van leer te voldoen nie.

3. Moenie opgee nie.

As jy 'n ander leerstyl probeer het en dit nie dadelik uitgewerk het nie, moenie net tou opgooi nie. Daar is baie maniere om te leer en daar is nie net een spesifieke manier wat reg is nie. Miskien leer jy die beste deur ’n Kinestetiese leerstyl, maar jy weet nie hoe om dit by jou leerstyl in te sluit nie. Moenie opgee nie - gee dit nog 'n kans. Al wat saak maak, is dat jy uiteindelik al jou leerwerk verstaan, maak nie saak hoe jy dit reggekry het nie. Hou aan probeer.

Ons wil jou aanmoedig met jou voorbereiding vir die eksamen om aan te hou leer en om nooit op te gee nie. Jou toekoms is in jou hande en jy het die keuse om dit blink te maak. Brian Herbert het gesê: “Die kapasiteit om te leer is 'n geskenk, die vermoë om te leer is 'n vaardigheid en die bereidwilligheid om te leer is 'n keuse.”

Laat ons weet watter soort leerstyl jy gebruik en hoe jy jou skedule aanpas om jou leerstyl te akkommodeer.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking